ISBN: 9789887873433
庫存: 18

賭波男人嫁得過
賭SIR,東波

原價:$108
$85

這是本奇書,教你用數學角度分析賭博,用心理學角度拆解賭博謎團。睇完你一定唔會發達,但係你會提昇境界到另一個層次賭波,同時開拓另一個視野去睇賭博​呢回事​。​一邊教賭波,一邊叫戒賭,僅此一本,絕無僅有!
 
#  3個方法,打造連中8場主客和嘅賭波之王
#「一日賭$100」慳家過「七日花$100」
#  買冠軍,攞亞軍,都有錢贏
#  由賠率計返莊家心目中嘅機率
#「賭,當然係求勝,所以你起碼要有正 EV 嘅機會;賭,進一 步就係要
#  穩中求勝,藉住 Kelly Criterion 將正 EV 嘅優勢用到最盡。」
#「贏波就贏咗個派彩,輸波就贏咗個過程,釣勝於魚,最緊要過癮。」
#「賭徒唔鍾意賭錢,係啊!好奇咩?唔通你又鍾意返工咩?」
#「重點唔係點樣買中場波,而係點樣避到場波!」
#「人類對可能性嘅直覺雖然可以好準,但某啲情況下可以係非常差,唔
#  用數學都睇唔到個真相,甚至睇到個真相之後,你竟然反而會懷疑個真相,萬物之靈有時真係好蠢,蠢到你唔信。」
#「貼士必贏,點解要同你分享?自己買就得喇……傻仔!」

吃喝玩樂細價股專家周顯:「……本書的理論架構極佳,估計是因東波是唸哲學的,邏輯思維甚佳,雖然是以輕鬆的手法寫出,但卻是嚴謹的著作,應配上一個認真的名字,今名有點輕佻,反而是誤導了……。」 

賭Sir,大好青年,從不賭博,卻喜歡利用數學分析賭博,平生希望用人類語言,解釋艱深嘅數學概念。更希望利用寫呢半本書,叫人回頭是岸。賭博靠數學,運氣靠機率,利用數學,好好管理人生嘅風險。

東波,香港廢中,半職業賭徒,賭波經驗接近30年,由香港冇波賭嘅時代,賭到香港有波賭嘅時代,一直戒唔到,沉淪賭海30年,一字一句錐心泣血,成書半本,希望流芳百世,總好過掛住個「賭」字響背脊,遺臭萬年。
#生活 #金融 #推薦書籍