ISBN: 9789887896425
庫存: 15

大清亡國關慈禧蛋牛治
常威

原價:$98
$93

這是一本利用廣東話母語通俗語寫成的晚清近代史讀物,只此一家,並無其他。
 本書內容以現今香港人角度,用我們的港式母語,堅不離地,用風趣幽默抵死筆觸,帶讀者再重頭認識中國近代史上一個最重要的人物:慈禧太后。
 西太后慈禧長期被人用枝筆抹黑,我就用枝筆同佢平反。一個有智慧有手段有能力嘅執政者,被歷史誤導為一個封建保守、禍國殃民的低智旺角行人專用區跳舞大媽阿嬋。十九世紀中葉,大清政權根本半隻腳行入棺材,慈禧居然有辦法將依個肺Can三期病人續多48年陽壽,剩係咁,已經要為佢平反再平反!
 本書除了寫晚清歷史,也寫現今香港和中國,借古讚今,務求通過百多年前的歷史借鏡,令讀者重新審視自己中國人的身份和內容。
 「通俗」本身就是一種力量,讀歷史一向給人非常沉悶的感覺,本書就是要掃除這種讀史障礙。要人讀得開心,睇得過癮,有得著固然是好,冇得著也最低限度得啖笑。
 本書作者化身為一個死去多年的19世紀大清子民「常威」(電影【九品芝麻官】內奸角),同大家亂入中國近代史,用完全狗噏角度,左右不分,不喜勿插,但要買嚟睇睇!

常威,真身不現,筆名常威,人稱KOL常公子,於Facebook經營一個叫【常威】專頁,從此大受歡迎。以一個死去多年的19世紀大清子民「常威」身份,同大家亂入中國近代史,穿梭時空,縱論古今中外,用完全不離地狗噏角度,以無堅不摧嘅利器港式母語講歷史!左右不分,不喜勿插!
#生活 #推薦書籍